Seguiu-nos al Twitter

Correu electrònic de contacte en les peticions de suport al Servei de Tecnologies

Darrera actualització de dimecres, 30 de novembre de 2016 12:30

A partir de dia 9 de gener de 2017, totes les peticions de suport i les consultes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació s'hauran de fer des d'una adreça electrònica oficial d'educació (@educaib.eu), és a dir, l'adreça electrònica de contacte que s'especifiqui en el formulari corresponent haurà de ser una adreça electrònica oficial d'Educació.

En el cas del formulari de Petició de Suport TIC al CAU, l'adreça de contacte pot ser l'adreça oficial del coordinador TIC, l'adreça oficial de qualsevol membre de l'equip directiu del centre o l'adreça oficial del centre.

En el cas del formulari de Consultes i Propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació l'adreça de contacte ha de ser forçosament l'adreça de correu oficial del centre.

També es requerirà l'adreça de correu oficial del centre, que òbviament haurà d'estar operativa, en les peticions de serveis web com el Moodle, el Web de centre, l'AbiesWeb, etc.

A partir de l'esmentada data, les incidències i peticions que entrin en el sistema i que no compleixin aquests requisits no seran ateses.

 

Posada en marxa del nou correu electrònic dels centres

Darrera actualització de dijous, 1 de desembre de 2016 13:26

Tal com es va explicar en un anterior document, els comptes de correu electrònic dels centres tenen la particularitat de ser bústies compartides, és a dir, podran ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar les persones que tindran accés a la gestió del correu electrònic del centre.

A partir del dia 7 de novembre de 2016, ja es poden habilitar aquestes bústies de centre i començar-les a emprar.

Llegiu-ne més: Posada en marxa del nou correu electrònic dels centres

 

educaib.eu: nou correu electrònic oficial d'educació

Darrera actualització de dijous, 13 d'octubre de 2016 12:10

 

La Conselleria d'Educació i Universitat presenta el nou correu electrònic oficial d'educació per mitjà de la plataforma GSuite de Google (abans anomenada Google Apps).

Els comptes de correu d'educació '@educacio.caib.es' (tant els personals com els de centre) passen a ser comptes del servei Gmail amb el domini '@educaib.eu', gestionat per la CAIB.

Llegiu-ne més: educaib.eu: nou correu electrònic oficial d'educació

 

Premis Nacionals d'Educació 2016

Darrera actualització de divendres, 15 d'abril de 2016 11:58

Resolució d'1 de març de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen els Premis Nacionals d'Educació en l'ensenyament no universitari corresponents a l'any 2016, en les categories següents: centres docents, carrera docent, entitats per a la promoció educativa i equips docents.

Llegiu-ne més: Premis Nacionals d'Educació 2016

 

Catàleg de continguts digitals

Darrera actualització de dimecres, 11 de juny de 2014 11:04

 

Aquest article presenta una taula amb les dades de contacte d'empreses proveïdores de continguts digitals.

La taula conté una columna, anomenada "Integració en moodle", que indica si el llibre o contingut digital es pot integrar o no a l'aula virtual proveïda per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Els continguts que permeten la integració a l'aula virtual es poden visualitzar fent clic sobre el mot "Sí" que figura a la columna "integració en moodle" o bé clicant sobre l'enllaç següent:

Biblioteca de llibres de text digitals

Aquest catàleg s'actualitzarà a mesura que ens arribi informació dels productors de continguts.

Llegiu-ne més: Catàleg de continguts digitals

 

Adhesió a les tarifes del contracte de telefonia del Govern per als centres públics

Darrera actualització de dilluns, 4 de febrer de 2013 09:16

La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic (d'ara endavant DGIDT), depenent de la Vicepresidència Econòmica del Govern Balear, està enviant als centres educatius públics per correu postal uns models d'adhesió a les condicions econòmiques (tarifes) aconseguides en un concurs públic de telefonia fixa i telecomunicacions mòbils. És una informació de prou interès per als centres ja que és probable que amb l'adhesió es puguin veure millorades sensiblement les condicions econòmiques dels contractes de telefonia que actualment tenen. Adjuntam aquí el model d'adhesió i tot seguit transcrivim el que informa la DGIDT:

Llegiu-ne més: Adhesió a les tarifes del contracte de telefonia del Govern per als centres públics

 

Pla de Modernització Educativa, actuacions curs 2012-2013

Darrera actualització de dimecres, 12 de setembre de 2012 10:53

Instal·lacions d'aules digitals als centres públics

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats s'està impulsant el Pla de Modernització Educativa per als centres educatius de les Illes Balears, tot seguint el programa Escuela 2.0 del Ministeri d'Educació.
El present curs escolar 2012-2013 es continuarà amb la distribució d'aules digitals als centres públics d'educació primària i d'educació secundària. En concret es faran instal·lacions a totes les aules de 3r i 4t d'Educació Primària i a les de 3r i 4t d'ESO, de tal manera que amb aquesta actuació quedaran convertides en digitals totes les aules de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i totes les aules d'ESO.
Una instal·lació d'aula digital consta de:

  • 1 pissarra digital interactiva (PDI)
  • 1 projector
  • 1 ordinador d'escriptori
  • 1 conjunt de 2 altaveus autoamplificats
  • material divers per a fer la instal·lació (braç de subjecció del projector, caixa de connexions i cables, etc.)

Durant els primers dies de setembre s'informarà als centres amb un correu electrònic personalitzat que indicarà el nombre d'aules digitals que corresponen al centre i aspectes tècnics sobre la instal·lació de l'equipament.

Podeu trobar informació actualitzada del projecte a la pàgina de projectes en distribució en el menu Avaries a la secció Coordinació TIC.

 

Pàgina 1 de 3

«IniciAnterior123SegüentFinal»
© 2017 Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats - Govern de les Illes Balears
C. d'Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma - Telèfon: 971 17 65 00

Valid XHTML 1.0 Transitional


I
nformàtica Educativa