Fins ara, tots els missatges electrònics adreçats als antics comptes '@educacio.caib.es' arribaven als nous comptes corresponents del domini '@educaib.eu'. Aquest període indefinit ha canviat. A partir de dia 1 de gener de 2018, l'àlies de correu “@educacio.caib.es” deixarà de ser operatiu. Es perdran tots els missatges d'aquesta bústia que no s'hagin descarregat i no es podrà accedir.

És convenient que aviseu els vostres contactes que no enviïn nous correus a l'àlies “@educacio.caib.eu”