Imprimeix
Vist: 13645

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats s'està impulsant el Pla de Modernització Educativa per als centres educatius de les Illes Balears, tot seguint el programa Escuela 2.0 del Ministeri d'Educació.

Per al present curs escolar 2011-2012 es durà a terme el desplegament del Pla Wi-Fi als centres públics d'educació secundària així com també les dotacions d'ultraportàtils, carretons, aules digitals i servidors incloses al Pla de Modernització Educativa. Així, durant el primer trimestre es dotaran amb ultraportàtils i carretons les aules de 1r i 2n d'ESO de tots els centres públics i concertats i amb aules digitals les aules dels centres públics en aquests mateixos nivells educatius. Aquests equips són cedits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per a l'ús dins les aules i, en conseqüència, queden sota la responsabilitat del centre que els ha de custodiar adequadament. De tota manera, la Conselleria subscriurà una assegurança col·lectiva de l'equipament contra robatoris i altres incidències i, en qualsevol cas, s'exerciran les garanties d'aquests equips quan calgui.

En quant als centres d'Educació Primària, durant el present curs escolar 2011-2012 se completarà la dotació en aquells casos que sigui necessari, per exemple per haver augmentat el nombre de grups (o haver augmentat sensiblement la matrícula) en els cursos de 5è i 6è.


S'ha previst un cert romanent d'ordinadors ultraportàtils a cada centre per poder atendre alumnat nouvingut o qualsevol altra situació imprevista. Això no obstant, queda a criteri de l'equip directiu la utilització d'aquest excedent per a les funcions que trobi adients, mentre no es necessiti per a l'alumnat al que va destinat.

També queda a criteri de l'equip directiu la possibilitat de permetre l'ús dels portàtils fora del centre, en situacions concretes i ben estudiades. Ha de ser una decisió consensuada amb les famílies per a tot el grup-classe i, si s'opta per la sortida dels equips, s'ha d'habilitar un protocol que responsabilitzi econòmicament cada família de la integritat de l'ordinador. Teniu molt present el risc de danys físics a les criatures per intent de robatori del portàtil en el trajecte de l'escola a casa i viceversa.

Es preveu que el desplegament de l'equipament per a 1r i 2n d'ESO es pugui completar a finals del primer trimestre del present curs. Per als centres afectats per obres importants, la instal·lació i/o subministrament dels equips es realitzarà tot d'una que sigui possible.

En el contracte d’aules digitals s’inclou una sessió de formació instrumental de 4 hores a càrrec de l'empresa adjudicatària. La formació es centrarà fonamentalment en l'ús del programari que es distribueix amb la pissarra digital. Aquesta formació s’ha d’executar un cop instal·lada l'aula digital i preferentment durant el primer trimestre del curs.

Per a les qüestions tècniques que necessiteu aclarir, podeu continuar adreçant-vos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. seguint el procediment publicat.

D'altra banda, volem recordar-vos que teniu a la vostra disposició el portal d'informàtica educativa ieduca.caib.es on, a les seccions de Primària i de Secundària podeu trobar tot un recull de continguts digitals adaptats, respectivament, al currículum de 5è i de 6è d'Educació Primària, i al de 1r i 2n d'ESO. Així mateix, aquest portal està obert a les aportacions del vostre centre que, de ben segur, seran profitoses per a la comunitat educativa. També podeu trobar materials ben interessants mitjançant el node autonòmic de la plataforma AGREGA: agrega.caib.es

La taula següent mostra els equipaments que es distribuiran durant el present curs escolar 2011-12 en el marc del pla de Modernització Educativa:

Tipus Destinació Centres Observacions
Ultraportàtils Aules 5è i 6è d'EP que augmentin sensiblement la matrícula
Aules 1r i 2n d'ESO
públics i concertats un per alumne més un romanent per a imprevistos amb un màxim de 30 per aula
Carretó per a portàtils Aules 1r i 2n d'ESO públics i concertats un per aula
Aula Digital (AD) Aules 1r i 2n d'ESO
Aules de formació professional
públics una per aula a 1r i 2n d'ESO. Hi ha també una distribució específica per a aules de formació professional de la qual ja s'ha informat als centres afectats.
Consta de: Pissarra Digital Interactiva + projector + PC mestre/a + altaveus
Equip servidor que contendrà tres servidors virtuals   públics un per centre, no en tots els casos (*)
Els 3 servidors virtuals seran un proxy-cau, un servidor de configuracions i un balancejador de càrrega


(*) Si no us correspon un servidor simplement no rebreu el correu de l'empresa

Com és preceptiu, la Conselleria ha convocat uns concursos públics per a adjudicar el subministrament d'aquests equipaments (ultraportàtils / carretons / aules digitals / servidors). Les empreses adjudicatàries en cadascun dels casos, us comunicaran (mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a l'adreça electrònica del centre) les actuacions previstes en relació amb la distribució i instal·lació, dates d’entrega, etc. Cada tipus d’equipament té les seves particularitats. Per això a continuació detallam el procediment que els hem demanat (a les empreses) que segueixin. Consideram important que el centre n'estigui al corrent i ens pugui fer saber qualsevol desviació que detecti en la seva execució:

Ultraportàtils

 

Carretons

 

Aules Digitals (centres públics)

 

Servidor

 

Pla Wi-Fi