Dia 2 de setembre de 2010 es va enviar als centres d'educació primària, públics i concertats, de les Illes Balears, un correu electrònic amb informació sobre el Pla de Modernització Educativa. A continuació reproduïm els respectius documents-plantilla enviats  (el contingut, com deduireu, es va personalitzar amb la informació corresponent a cada centre destinatari):

 Document_informatiu_Pla_ME_-_Centres_públics.pdf

 Document_informatiu_Pla_ME_-_Centres_concertats.pdf