Documents que tracten sobre els ultraportàtils, ordinadors destinats a ús individualitzat per part de l'alumnat.